...strona w przebudowie...

...przepraszamy za utrudnienia...


MICHAŁ CHOROMAŃSKI

tel. kom. 606381982

kontakt@choro.pl

 

 

Mapy do celów projektowych
Wznowienia granic nieruchomosci
Podziały nieruchomosci
Inwentaryzacje powykonawcze budynków i przyłaczy
Wytyczenia budynków i obiektów liniowych
Mapy sytuacyjno-wysokosciowe - pomiary przewyższeń i ukształtowania terenu
(obliczanie mas ziemnych np. urobku)
Pomiary specjalistyczne: 
położenie punktów niedostępnych, zwisy linii przesyłowych WN, osiadanie budowli.
Przetwarzanie danych przestrzennych: 
kalibracja rastrów, wektoryzacja map rastrowych, sporzadzanie map tematycznych, analizy geo-przestrzenne
Mapy do celów projektowych

Wznowienia granic nieruchomosci

Podziały nieruchomosci

Inwentaryzacje powykonawcze budynków i przyłaczy

Wytyczenia budynków i obiektów liniowych


Mapy sytuacyjno-wysokosciowe - pomiary przewyższeń i ukształtowania terenu
(obliczanie mas ziemnych np. urobku)

Pomiary specjalistyczne: 
położenie punktów niedostępnych, zwisy linii przesyłowych WN, osiadanie budowli.

Przetwarzanie danych przestrzennych: 
kalibracja rastrów, wektoryzacja map rastrowych, sporzadzanie map tematycznych, analizy geo-przestrzenne